LHS Thứ Tư 2/11: Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT


LHS Thứ Tư 2/11: Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo