"Tôi có đang là thánh?" | Bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang


"Tôi có đang là thánh?" | Bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

🔔🔔🔔 Bài giảng trong Thánh lễ Chúa nhật Lễ các thánh nam nữ 2022 của Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo