Bài giảng tĩnh tâm ngày Mùa Vọng của Lm GB Phương Đình Toại, MI tại Giáo xứ Phanxicô Đakao


Bài giảng tĩnh tâm ngày Mùa Vọng  của Lm GB Phương Đình Toại, MI  tại Giáo xứ Phanxicô Đakao

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo