Linh mục Phanxico Xavie Vũ Thế Toàn hướng dẫn giới trẻ Giáo xứ Đồng Tiến Hồi tâm trong chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng 2022


Linh mục Phanxico Xavie Vũ Thế Toàn hướng dẫn giới trẻ Giáo xứ Đồng Tiến Hồi tâm trong chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng 2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo