Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Truyền chức Linh mục & Phó tế Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Truyền chức Linh mục & Phó tế Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo