Đêm Giao Thừa Cùng Mẹ Maria Tạ Ơn Lòng Chúa Thương Xốt, Thứ Bảy,31/12/2022. 22g00: Cầu Nguyện Tạ Ơn.

Đêm Giao Thừa Cùng Mẹ Maria Tạ Ơn Lòng Chúa Thương Xốt, Thứ Bảy, 31/12/2022. 22g00: Cầu Nguyện Tạ Ơn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo