Trực tiếp: Thánh lễ Tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu - Giám mục Gp. Thái Bình


Trực tiếp: Thánh lễ Tấn phong Giám mục cho Đức cha Đa-minh Đặng Văn Cầu - Giám mục Gp. Thái Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo