ĐTGM Giuse Nguyễn Năng giảng tĩnh tâm Mùa Vọng cho giới Doanh nhân Công giáo, Chúa nhật, ngày 11.12.2022


ĐTGM Giuse Nguyễn Năng giảng tĩnh tâm Mùa Vọng cho giới  Doanh nhân Công giáo, Chúa nhật, ngày 11.12.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo