🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TĨNH TÂM MÙA VỌNG - THIẾU NHI - Ngày I - 18g30 - 12/12/2022 | DCCT Sài Gòn - 38 Kỳ Đồng


🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TĨNH TÂM MÙA VỌNG - THIẾU NHI - Ngày I - 18g30 - 12/12/2022 | DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo