Trực tiếp: Đêm Hoan Ca Tạ Ơn 50 Năm Thanh Lập Giáo Xứ Plei Chuêt, Hạt Pleiku, GP Kon Tum


Trực tiếp: Đêm Hoan Ca Tạ Ơn 50 Năm Thanh Lập Giáo Xứ Plei Chuêt, Hạt Pleiku, GP Kon Tum

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo