Trực tiếp: THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ PLEI CHUÊT, HẠT PLEIKU, GIÁO PHẬN KON TUM


Trực tiếp: THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ PLEI CHUÊT, HẠT PLEIKU, GIÁO PHẬN KON TUM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo