Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế và Linh Mục tại Dòng Thánh Tâm Huế ngày 06.12.2022


Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế và Linh Mục tại Dòng Thánh Tâm Huế ngày 06.12.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo