Bài giảng: lễ kính Thánh Giuse - Linh mục G.B Nguyễn Sang - ngày 04/01/2023 tại Đền Công chính


Bài giảng: lễ kính Thánh Giuse - Linh mục G.B Nguyễn Sang - ngày 04/01/2023 tại Đền Công chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo