Bài giảng khởi đầu sứ vụ Giám mục của Tân Giám mục GIUSE BÙI CÔNG TRÁC tại Nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn ngày 4-1-2023.


Bài giảng khởi đầu sứ vụ Giám mục của Tân Giám mục GIUSE BÙI CÔNG TRÁC tại Nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn ngày 4-1-2023.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo