Trực tiếp: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố GH Bênêđictô XVI 17g45 ngày 05/01/2023 | Giáo phận Mỹ Tho


Trực tiếp: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố GH Bênêđictô XVI 17g45 ngày 05/01/2023 | Giáo phận Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo