Trực tiếp: Thánh Lễ Giao Thừa ngày 21/01/2023 | Giáo phận Mỹ Tho | ĐGM. Phêrô Nguyễn Khảm chủ sự


Trực tiếp: Thánh Lễ Giao Thừa ngày 21/01/2023 | Giáo phận Mỹ Tho | ĐGM. Phêrô Nguyễn Khảm chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo