🔴Trực Tiếp: Thánh Lễ THỨ HAI, ngày 02/01/2023 | Lúc 5h00' GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


🔴Trực Tiếp: Thánh Lễ THỨ HAI, ngày 02/01/2023 | Lúc 5h00' GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo