[TRỰC TUYẾN] GP. BÀ RỊA: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2023


[TRỰC TUYẾN] GP. BÀ RỊA: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2023


GP. BÀ RỊA: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 2023 Vào lúc 08g30 Thứ Hai, ngày 02.01.2023, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ truyền chức linh mục cho các Thầy Phó tế: 1. Thầy GIOAN B. NGÔ XUÂN QUỐC, 34 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu 2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN THIỀU, 35 tuổi. đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Xuyên Mộc 3. Thầy ĐAMINH NGUYỄN XUÂN THỌ, 34 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Long Tâm, Giáo hạt Bà Rịa 4. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TRUNG, 35 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa 5. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN VƯƠNG, 36 tuổi đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu 6. Thầy PHÊRÔ-KHANH NGUYỄN ĐỨC VINH (OC) Thuộc Đan viện Xitô Thiên Phước Ban Truyền Thông GP. Bà Rịa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo