Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ Đức Bà SG


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ Đức Bà SG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo