Bài giảng trong Lễ Tro của Đức Cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.


Bài giảng trong Lễ Tro của Đức Cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo