Học Kinh Thánh Tiết 9 - Các mối phúc - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang


Học Kinh Thánh Tiết 9 - Các mối phúc - Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

Trong kỳ thường huấn từ ngày 16-17/02/2023, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chia sẻ với Linh mục đoàn TGP Hà Nội về Tin mừng theo Thánh Mát-thêu.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo