Học Kinh Thánh Bài 133: Biểu tượng nhà của lòng thương xót - hồ Bethesda - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Học Kinh Thánh Bài 133: Biểu tượng nhà của lòng thương xót - hồ Bethesda - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo