Muối & Ánh sáng: 2 bổn phận của người Kitô hữu - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | CN 5 TN năm A


Muối & Ánh sáng: 2 bổn phận của người Kitô hữu - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | CN 5 TN năm A

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo