Phóng sự Tông Du Phi Châu: Thánh Lễ Đại Trào Công Lý Và Hòa Bình một triệu người tham dự ở Congo


Phóng sự Tông Du Phi Châu: Thánh Lễ Đại Trào Công Lý Và Hòa Bình một triệu người tham dự ở Congo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo