Thứ Năm, Thánh Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thờ - Năm A. | 02/02/2023 | cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế


Thứ Năm, Thánh Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thờ - Năm A. | 02/02/2023 | cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo