Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ Giám mục Chính toà của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn.


Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ tạ ơn và nhận sứ vụ Giám mục Chính toà của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo