Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 27-5-2023 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 27-5-2023 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo