Trực tiếp: THÁNH LỄ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Đức Cha PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG 28.05.2023 tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm.


Trực tiếp: THÁNH LỄ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Đức Cha PHÊRÔ KIỀU CÔNG TÙNG 28.05.2023 tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo