Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A: "Linh đạo của trái tim - Tình thương của Người Cha"


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A: "Linh đạo của trái tim - Tình thương của Người Cha"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo