Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ mừng 300 năm thành lập Họ đạo Chợ Quán,


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ mừng 300 năm thành lập Họ đạo Chợ Quán,

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo