Thánh lễ trực tuyến 17:30 | SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ | THỨ BẢY 24-6-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


Thánh lễ trực tuyến 17:30 | SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ | THỨ BẢY 24-6-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo