🔴 TRỰC TIẾP: Nghi thức Tuyên xưng Đức tin của Đức Cha GIUSE HUỲNH VĂN SỸ tại TGM Giáo Phận Nha Trang


🔴 TRỰC TIẾP: Nghi thức Tuyên xưng Đức tin của Đức Cha GIUSE HUỲNH VĂN SỸ tại TGM Giáo Phận Nha Trang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo