🔴 TRỰC TIẾP: Thánh lễ Tấn phong Giám Mục Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ | 27.06.2023 tại ĐCV Sao Biển


🔴 TRỰC TIẾP: Thánh lễ Tấn phong Giám Mục Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ | 27.06.2023 tại ĐCV Sao Biển

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo