Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời - lúc 8g00, thứ Năm 29/06/2023


Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Trọn Đời - lúc 8g00, thứ Năm 29/06/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo