Bài giảng của ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang trong thánh lễ Kính thánh Têrêsa Avila, cử hành ngày 15-10-2023 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Bài giảng của ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang trong thánh lễ Kính thánh Têrêsa Avila, cử hành ngày 15-10-2023 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo