CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 234 - CN 28 TN A, 15.10.2023: Mt 22, 1-10: Dự Tiệc Cưới - Lm. QUANG UY, DCCT

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 234 - CN 28 TN A, 15.10.2023: Mt 22, 1-10: Dự Tiệc Cưới - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo