Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Sài Gòn,

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ kính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Sài Gòn, 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo