Học Kinh Thánh Bài 121: Ánh sáng hy vọng giữa bóng đêm sự chết ở Dải Gaza và Israel - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Kinh Thánh Bài 121: Ánh sáng hy vọng giữa bóng đêm sự chết ở Dải Gaza và Israel - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo