Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Cử hành ngày Truyền giáo, ngày 21-10-2023


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Cử hành ngày Truyền giáo,  ngày 21-10-2023 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo