Thánh Lễ Chúa Nhật, Tuần XXIX Thường Niên Năm A . 22/10/2023 | cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế


Thánh Lễ Chúa Nhật, Tuần XXIX Thường Niên Năm A . 22/10/2023 | cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo