CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 232 - CN 1.10.23 - Mt 21, 28-32: Làm Vườn Nho theo ý Cha - Lm. QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 232 - CN 1.10.23 - Mt 21, 28-32: Làm Vườn Nho theo ý Cha - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo