Học Thánh Kinh Bài 119: Biểu tượng đặc biệt trong các ngày lễ quan trọng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Thánh Kinh Bài 119: Biểu tượng đặc biệt trong các ngày lễ quan trọng - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo