CHÉN CƠM HÀNG NGÀY số 235 - CN 29 TN A 22.10.23 - TM Mt 22, 15-21: Của TC, trả cho TC - Lm. QUANG UY


CHÉN CƠM HÀNG NGÀY số 235 - CN 29 TN A 22.10.23 - TM Mt 22, 15-21: Của TC, trả cho TC - Lm. QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo