🔴Trực tiếp: Thánh lễ phong chức linh mục 09g30 thứ Sáu, ngày 24/11/2023 | Giáo phận Mỹ Tho


🔴Trực tiếp: Thánh lễ phong chức linh mục 09g30 thứ Sáu, ngày 24/11/2023 | Giáo phận Mỹ Tho

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo