Bài giảng của ĐGM Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Vọng Giáng sinh, 24-12-2023| Gp. Phát Diệm


Bài giảng của ĐGM Phêrô  Kiều Công Tùng trong thánh lễ Vọng Giáng sinh, 24-12-2023| Gp. Phát Diệm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo