Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Vọng Giáng sinh, 24-12-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Vọng Giáng sinh, 24-12-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo