🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM TÁI LẬP ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE HÀ NỘI: 10h00, 29/12/2023

🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM TÁI LẬP ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE HÀ NỘI: 10h00, 29/12/2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo