CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 244 - Mc 1, 21-28, Quyền năng của Lòng Thương Xót - CN 28.1.24 - Lm. QUANG UY

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 244 - Mc 1, 21-28, Quyền năng của Lòng Thương Xót - CN 28.1.24 - Lm. QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo