TỌA ĐÀM - Tìm hiểu việc mở án phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận.


TỌA ĐÀM - Tìm hiểu việc mở án phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de la Motte cấp giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo