🔴TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY GẶP MẶT LIÊN TU SĨ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI, NĂM 2024


🔴TRỰC TIẾP: THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY GẶP MẶT LIÊN TU SĨ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI, NĂM 2024

Vào hội 11g15, ngày 20.01.2023 do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự tại nhà thờ Thái Hà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo